ANNA SOBOLEWSKA W WIKIPEDII     

Benefis Anny Sobolewskiej


          Benefis pani Ani. W Sali Rajców lęborskiego ratusza odbyła się (w dniu 18 czerwca 2013 roku - dop.) uroczystość uczczenia 80. rocznicy urodzin Anny Sobolewskiej, znanej i cenionej w Lęborku działaczki społecznej. W benefisie pani Ani uczestniczyły władze miasta i powiatu. Obecne było również duże grono przyjaciół i znajomych jubilatki.
          Anna Sobolewska przyjechała do Lęborka w latach pięćdziesiątych. Po studiach otrzymała nakaz pracy w jednej z miejscowych placówek oświatowych. Od początku swojego pobytu w grodzie nad Łebą dała się poznać jako niezrównany społecznik, poświęcający swój czas innym. Jubileusz, jaki w tym roku obchodzi pani Sobolewska, jest nie tylko uhonorowaniem jej 80. urodzin, ale i 60-lecia osiedlenia się w Lęborku. Jej przyjaciele, znajomi oraz władze miasta, chcąc uczcić jubilatkę, przyjęli dla przygotowywanej uroczystości formułę benefisu. "Po raz pierwszy odbywać się on będzie w Sali Rajców Starostwa Powiatowego w Lęborku. Oto nasza bohaterka – pani Anna Sobolewska" - powitała honorowego gościa w imieniu zebranych Alicja Zajączkowska, zastępca burmistrza miasta. Starszej pani towarzyszył syn Janusz Sobolewski.
          We wspomnieniach przyjaciół pani Anna pojawia się jako osoba niezwykła. "To człowiek wspaniały, który całe życie poświęcił młodzieży, z którą pracował. Teraz zaś poświęca się społecznie dla tych wszystkich, którzy zgromadzili się dziś w Sali Rajców. Serdecznie ją szanują" - mówi Jan Jaworski, znajomy jubilatki.

           
           
           

          Goście benefisu nie szczędzili pochwał i słów uznania dla społecznej działalności Anny Sobolewskiej, dla której – w przerwach na oklaski i podziękowania – przygrywał kaszubski Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Lęborska". Z kolei Włodzimierz Klata, lęborski radny wspomina, że po raz pierwszy spotkał się z panią Anną w latach 90., będąc początkującym samorządowcem. Podkreślił również, że miał możliwość pracy z nią jako nauczyciel, ponieważ zastępowała przez kilka miesięcy nieobecnego pedagoga w I LO. "Wspominam ją jako osobę bardzo ciepłą, kontaktową, łagodną, a jednocześnie wytrwałą w dążeniu do celu" - przyznał W. Klata.
          Anna Sobolewska od lat organizuje comiesięczne spotkania emerytów, podczas których starsi lęborczanie wymieniają się doświadczeniami. Dla wielu z nich – jak usłyszeliśmy – jest to jedyny bliski kontakt z innymi ludźmi. Wspólnie uczestniczą w wycieczkach i wyjazdach, odwiedzając urocze zakątki w Polsce i za granicą. Benefis był pięknym uhonorowaniem wielkiego społecznika, kobiety, która na rzecz innych działa, oddając im swój czas, energię, zainteresowanie, szczerą przyjaźń i pomocną dłoń. Jak podkreśliła wiceburmistrz Alicja Zajączkowska, dostojną jubilatkę pamiętają uczniowie i nauczyciele, cieszy się ona dużym uznaniem i sympatią lęborczan.
          Blisko godzinne spotkanie w Sali Rajców zakończone zostało podziękowaniami oraz wieloma wiązankami kwiatów dla jubilatki. Ona sama, wzruszona tyloma objawami życzliwości, serdecznie dziękowała za pamięć i słowa uznania kierowane do niej: "Trzeba kochać drugiego człowieka. Być może to górnolotne sformułowanie, być może wystarczy lubić innego człowieka. Ale przecież i od tego lubienia krok tylko do miłości. Warto dostrzegać różnorodność w życiu, kochać tę różnorodność, wielojęzyczność, wielopoziomowość świata. Cieszę się radością innych" - podkreślała jubilatka.
          Dla pani Anny czas jakby się zatrzymał. Mimo 80. lat pozostaje kobietą, której urody dodają nie tylko piękne, dobre i mądre oczy, ale i... suma dobrych uczynków. W czasie spotkania w Sali Rajców padły prawdziwe słowa uznania, były łzy wzruszenia i prośba o dalsze dawanie siebie innym. Szkoda, że przez ostatnie lata nikt w mieście nie pomyślał, aby Annie Sobolewskiej przyznać honorową statuetkę Lwa Lęborskiego. W dniu, w którym odbywał się benefis oddanej innym pani Ani, członkowie kapituły Lwa postanowili przyznać to wyróżnienie... jakimś tam działaczom.

          (opr. jwb)
          
            Źródło: Telewizja Kablowa Słupsk - Kanał 6; 21.06.2013

     
           Uroczystość znanej działaczki społecznej. W sali rajców lęborskiego ratusza miało miejsce niecodzienne wydarzenie - benefis znanej działaczki społecznej pani Anny Sobolewskiej. Sala pękała w szwach - przybyły panie i panowie, z którymi Pani Anna współpracuje i spotyka się od lat, obecni byli także dyrektorzy wielu lęborskich instytucji oraz włodarze Miasta i Powiatu Lęborskiego. Pani Annie towarzyszył syn.
          Laudację na temat wieloletniej działalności pani Anny Sobolewskiej wygłosiła pani Lucyna Ruchwa. Podczas spotkania wystąpił zespół Levino i Andrzej Radajewski. Były też życzenia i kwiaty. Wszyscy zebrani goście życzyli Pani Ani dużo zdrowia, dalszej aktywności i chęci do działania. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek.

          
            Źródło: Lębork.NaszeMiasto.pl; 21.06.2013


               I  WIĘCEJ...
Chwały pani Ani

Chwały pani Ani   ''Chwały pani Ani'' - wspomnienie Anny Sobolewskiej